Sa pagdating ng mga espanyol

Rated 4.21/5 based on 851 customer reviews

v=ikj ETWEEb Vk Makasaysayang araw po, it’s Xiaotime!

Matapos ang pagkasawi ni Magellan sa Mactan, nagpadala ang Hari ng Espanya ng iba pang mga ekspedisyon patungo sa mga kapuluang ito—ang mga ekspedisyon nina Loaysa, Cabot, Saavedra at Villalobos na may tatlong pangunahing misyon: Makipagkasundo sa mga bayan; magpaumanhin sa mga taga-Cebu sa nangyaring panggagahasa ng mga tauhan ni Magellan; ibalik ang mga labi ni Magellan. Marami pa sa mga pinuno nito ay nabihag ng mga karibal na Portuges na hawak ang kalapit na Moluccas o Spice Islands.

OBRAS PIAS pondong kaloob ng mga mayayamang tao sa mga relihiyosong orden inilalaan para sa gawaing pagkakawanggawa sa mga sumusunod : 1. Di- nakabayad ng pagkakautang ang mga negosyante dahil sa pagkalugi sa mga lumulubog at nawawalang galyon .7.

Ang Real Compania de Felipinas Ika-10 ng Marso 1785 nang itatag ang Real Compania de Felipinas .

Ang ekspedisyon ay binuo ng apat na barko at tatlong daan at walumpung tauhan.

Bago tumulak ng ekspedisyon, nakatanggap si Legazpi ng isang selyadong sulat mula sa hari na kaniya lamang dapat basahin kapag sila ay nasa laot na.

Ipinagawa niya ang unang Masjid sa Pilipinas sa Tubig-Indangan, Pulo ng Simunol, Lalawigan ng Tawi-Tawi.

Tatlong daan at tatlumpung tatlong taon tayo sinakop ng mga kastila kaya’t di kataka taka na malaking bahagi n gating kasaysayan at kultura ay galling sa mga Espanyol.

m ay multa ang mga magsasakang hindi makatupad sa itinakdang aanihin . Noong una , ang mga polista ay inaabot ng 40 araw sa paggawa subalit binabaan at ginawang 15 araw noong 1884.h indi magandang epekto : - napabayaan ang mga pananim sapagkat - ipinadadala sila sa malalayong lugar para magtrabaho - napalayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay na umaasa sa kanila upang mabuhay - naging sanhi ng pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol5.

sa Maynila , dinadala ang mga dahon ng tabako nakilala ang Pilipinas na pangunahing tagagawa ng tabako sa alin mang bansa sa Silangan .m abuting epekto : - ang pamahalan ay nakapagpagawa ng kalsada , gusali , tulay at nakapagpalagay ng karagdagang ilaw sa mga bayan di mabuting epekto : - bumaba ang produksyon ng pagkain u mabot sa hari ang katiwaliang bunga ng monopolyo kaya ipinatigil ito at tuluyang nahinto sa panahon ni Gobernador Primo de Rivera taong 1882. ANG TRIBUTO a ng mga mamamayan ay kailangang magbigay ng buwis s a simula , walong reales o isang piso ang hinihingi sa bawat pamilya at kalahating real naman sa walang asawa ngunit nasa hustong edadi tinaas ito at naging sampung reales noong at labindalawang reales .

mga kaibigan ng mga opisyal u pang sila ay makalahok sa kalakalang Galyon , kailangan nilang bumili ng boletab oleta - tawag sa tiket para makakuha ng puwesto sa loob ng galyon para sa kanilang mga kalakal .

p inalitan ang tributo ng sedula noong 1885 at pinagbayad ang mga may edad 18 pataas .

Leave a Reply